O MNĚ

Foto: Ondřej Košík (Žena a život)

RNDr. PAVEL SUCHÁNEK

Autor či spoluautor více než 50 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol ve 4 odborných monografiích. Odborné příspěvky jsou pravidelně přijímané jako přednášky na tuzemských i zahraničních odborných konferencích. Spolupráce na několika mezinárodních projektech. Vedoucí nutriční specialista české fotbalové reprezentace U15-U21, A-tým, 8 fotbalových akademií.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • Dosavadní výzkumná činnost:  

Od roku 2000 - dosud: 

Výzkumný a vývojový pracovník. Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), IKEM, Praha.

Pracovní zaměření jsou sledování, modelování a provádění dietně-fyzických intervenčních studií se zaměřením na obézní pacienty, pacienty s hypertenzí, diabetem 2. typu apod.

10/1998 – 1/2000: Vedoucí mikrobiologické kontroly, Sevac a.s. Kostelec nad Č. lesy

6/1997 – 12/1997: Výzkumný pracovník, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha

1996 -1997: Laboratorní asistent, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy, Státní zdravotní ústav Praha

2009 – 2016: Vysokoškolský pedagog Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyučuje předmět Racionální výživa u bakalářského oboru Nutriční terapeut, člen zkušební komise v rámci bakalářských státních závěrečných zkoušek, vedoucí více než 5 obhájených bakalářských prací oboru Nutriční terapeut, Antropologie člověka aj.

 • Výuková činnost

VZDĚLÁNÍ

Státní zkouška z oboru Klinická biologie - Problematika obezity, fyzické aktivity a výživy

 • RNDr.

Státní zkouška z: Obecná biologie a biochemie. Obhájená magisterská práce: Genotyování virové hepatitidy C. Jihočeská Univerzita České Budějovice, Biologická fakulta: Specializace molekulární biologie, biochemie

 • Mgr.

 • Bc.

Státní zkouška z: Obecná biologie, zoologie, aplikovaná ekologie. Jihočeská Univerzita České Budějovice, Biologická fakulta: Specializace molekulární biologie, biochemie. 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Člen České společnosti pro aterosklerózu, Evropské společnosti pro aterosklerózu, International Expert Meeting

 • 2009

obdržení 3. ceny České aterosklerotické společnosti za publikaci nejlepší původní práce

 • Spoluřešitel na dalších 5 IGA grantech Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

 • Hlavní řešitel IGA grantů Ministerstva zdravotnictví s těmito názvy:

Účinnost dietní a pohybové intervence na kardiovaskulární riziko u centrálně obézních žen v závislosti na kandidátních genech obezity

Vliv rozdílné intenzity fyzické zátěže na parametry lipidového metabolizmu a inzulínové rezistence a jejich ovlivnění I/D polymorfismem v genu pro angiotezin konvertující enzym

ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

 • 2009 - dosud

Člen občanského sdružení Výživa dětí o.s.

 • 2002 - dosud

Člen Fóra zdravé výživy o.s.

 • Od 10/2011 - dosud

Člen představenstva České komory fitness o.s.